Sałatowyżymaczka ręczna wirówka do sałaty, 2200 ml

24.29 

SKU: DA9387 Kategoria:

Opis

Ręcz­na wirów­ka do sała­ty i ziół wyko­na­na z trwa­łe­go two­rzy­wa sztucznego.
Skła­da się z (A) prze­zro­czy­stej miski, (B) dursz­la­ka i © wieka,nadmiar wody moż­na wylać przez zwę­że­nie w przed­niej czę­ści dzbanka.
Miskę moż­na wyko­rzy­stać rów­nież oddziel­nie do odmie­rza­nia­dzię­ki miar­ce z boku 0,25 – 1 L lub jako dzba­nek do nale­wa­nia płynów.
Maks. obję­tość miski 2200 ml. Maks. wymia­ry: 21 x 16,5 x 15 cm.
Nada­je się do mikro­fa­lów­ki, zmy­war­ki i lodów­ki / zamrażarki.