2 szt. MUCHOGNIOT packi na muchy

10.90 

SKU: DA8978 Kategoria:

Opis

W gór­nej czę­ści ” łap­ki” znaj­du­ją się ząb­ki do wygod­ne­go prze­nie­sie­nia / zebra­nia mar­twych much. Po pro­stu pac­nij muchę, a następ­nie zbierz ją jak na łopat­kę i wynieś 🙂 Nie musisz zatem kra­wej, zabi­tej muchy brać wca­le do ręki.
1 + 1 gra­tis PACKA na owa­dy, wyko­na­na z wytrzy­ma­łe­go pla­sti­ku wyso­kiej jakości.
Wymia­ry: dłu­gość 50 cm, powierzch­nia łap­ki 11 x 13 cm. 100% sku­tecz­ność prze­ciw­ko owa­dom w bez­po­śred­nim kontakcie.