ANANASATOR wykrawacz do ananasa, z uchwytem antypoślizgowym

18.90 

SKU: DA6456 Kategoria:

Opis

Ergo­no­micz­nie ukształ­to­wa­ny zdej­mo­wa­ny uchwyt ABS (antypoślizgowy).Wykonana z wytrzy­ma­łe­go two­rzy­wa sztucz­ne­go, wyso­kość: 24 cm, śred­ni­ca środ­ka: 3 cm.Można myć w zmywarce.
Skór­ka stwo­rzy sty­lo­wy puchar na mie­sza­ne kok­taj­le lub misę na sałat­kę owocową.