Butelkonosz uchwyt na 6 szt. butelek

37.90 

SKU: DA93902 Kategoria:

Opis

Wyko­rzy­stasz do prze­no­sze­nia napo­jów, np. piwa, wina, wody mine­ral­nej, kub­ków z ulu­bio­nym napojem…na impre­zach, uro­czy­sto­ściach, ale tak­że pod­czas zaku­pów jako uchwyt do samochodu.
Wyko­na­ny z trwa­łe­go pla­sti­ku. Wymia­ry: 33 x 26 x 27,2 cm.