XL NAPARZATOR z teleskopowym uchwytem

46.90 

SKU: DA26861 Kategoria:

Opis

XL NAPARZATOR- sit­ko do goto­wa­nia na parze z wyso­kiej jako­ści szczot­ko­wa­nej sta­li nierdzewnej,pośrodku z odłą­cza­nym wkrę­ca­nym uchwy­tem tele­sko­po­wym dla łatwe­go wyjmowania,od spodu trzy skła­da­ne nogi z sili­ko­no­wym wykoń­cze­niem antypoślizgowym.

Tele­sko­po­wy uchwyt dla łatwe­go wycią­ga­nia (dłu­gość 7,5 ‑17 cm).

Wymia­ry: śred­ni­ca zło­żo­ne­go 18 cm, śred­ni­ca roz­ło­żo­ne­go 27 cm.