JAJKATOR 2w1 krajalnica do jajek

27.90 

SKU: DA8436 Kategoria:

Opis

JAJKATOR 2w1 kra­jal­ni­ca do jajek, umoż­li­wia kro­je­nie jajek w pla­stry lub ćwiartki.Wytrzymałe two­rzy­wo sztucz­ne i stal nie­rdzew­na. Wymia­ry: 20,8 x 9 x 4 cm.

 

jed­nym ruchem tnie jaj­ka za pomo­cą strun ze sta­li nierdzewnej;
umoż­li­wia kro­je­nie jajek w pla­stry lub ćwiartki.