SZTUĆCOWNIK ociekacz na sztućće

14.49 

SKU: DA71842 Kategoria:

Opis

Maks. wymia­ry: 15 x 15 x 23 cm.
Wyko­rzy­stasz jako ocie­kacz na sztuć­ce i przy­bio­ry kuchen­ne, ale tak­że jako sto­jak na sztuć­cei ser­wet­ki pod­czas spo­ży­wa­nia posił­ków. Może być rów­nież uży­wa­ny jako sto­jak na akce­so­ria piśmien­ni­czei kred­ki dla dzie­ci lub w biurze.