FUNNY szczotka do naczyń i powierzchni gładkich

10.90 

SKU: DA7502 Kategoria:

Opis

W gór­nej czę­ści otwór umoż­li­wia­ją­cy zawie­sze­nie, utwar­dza­ny pla­stik, dłu­gość: 28 cm.