FUNNY szczotka do fug i kafelek

10.90 

SKU: DA7504 Kategoria:

Opis

W gór­nej czę­ści otwór umoż­li­wia­ją­cy zawie­sze­nie, utwar­dzo­ny pla­stik, dłu­gość: 21 cm.