Sztuczna ircha, wysoce chłonna

18.90 

SKU: DA7691 Kategoria:

Opis

Wymia­ry: 30 x 28 cm.
Ide­al­na do mycia okien, szkła, pole­ro­wa­nia luster, karo­se­rii i innych powierzch­ni lakie­ro­wa­nych. Z łatwo­ścią nadasz powierzch­ni wyso­ki połysk, nie uszka­dza­jąc lakie­ru i nie pozo­sta­wia­jąc smug.