FUNNY długie rękawice do sprzątania

14.90 

SKU: DA7508 Kategoria:

Opis

Dłu­gość do łok­ci zapew­nia kom­fort pod­czas sprzą­ta­nia, chro­nią ręce przed wodą i dzia­ła­niem deter­gen­tów. Rzep do ścią­ga­nia, wewnątrz przy­jem­ny polar, wodo­od­por­na powierzch­nia zewnętrz­na wyko­na­na z gumy.