Sztaplowany organizer/stojak na jajka

33.79 

SKU: DA31221 Kategoria:

Opis

1 szt. prak­tycz­ny organizer/stojak na jaj­ka, aż na 20 szt. jaj. Wyko­na­no z wytrzy­ma­łe­go plastiku.Wymiary: 21,5 (sze­ro­kość dol­na 22,5) x 28 x 7,5 cm.

 

zasto­su­jesz do skła­do­wa­nia domo­wych jaj oraz dla lep­szej prze­cho­wal­no­ści kupo­wa­nych jajek w lodów­ce lub spiżarni
moż­na prak­tycz­nie sta­wiać na sobie