XL FRENCH PRESS zaparzacz do kawy i herbaty, stal nierdzewna

56.90 

SKU: DA73697 Kategoria:

Opis

Dzba­nek na her­ba­tę liścia­stą i kawę mieloną.

Do przy­go­to­wy­wa­nia her­ba­ty liścia­stej i mie­lo­nej kawy.
Po zapa­rze­niu oddzie­lisz her­ba­tę lub kawę przez sit­kiem fil­tra­cyj­nym i możesz podawać.

Mate­riał: żaro­od­por­ne szkło, stal nie­rdzew­na, utwar­dzo­ny pla­stik o wyso­kim połysku.Pojemność 1 litr. Maks. wymia­ry (mie­rzo­ne z rącz­ką): 15,5 x 23,5 cm, śred­ni­ca pod­sta­wy 10,5 cm.