XXL elektryczny młynek z oświetleniem LED, SYSTEMAT

37.90 

SKU: EL5990 Kategoria:

Opis

SYSTEMAT XXL Elek­trycz­ny mły­nek z oświe­tle­niem LED­na sól, pieprz lub przy­pra­wy. Kolor szary.Elegancki spo­sób mie­le­nia- naci­śnię­cie przy­ci­sku w gór­nej czę­ści powo­du­je zmie­le­niei uru­cho­mie­nie oświe­tle­nia LED młyn­ka. Powierzch­nia ABS soft touch- przy­jem­na w doty­kui anty­po­śli­zgo­wa. Cera­micz­ny mecha­nizm mielący.Na 4 bate­rie palusz­ki typu AA / 1,5 V- nie są dołączone.
Wyso­kość: 22 cm, śred­ni­ca dol­na: 5 cm.
Okres gwa­ran­cji 24 miesiące.