STOJAK/ OCIEKACZ na przybory kuchenne i sztućce

18.90 

SKU: DA28902 Kategoria:

Opis

STOJAK/ OCIEKACZ na przy­bo­ry kuchen­ne i sztuć­ce, zdej­mo­wa­na spodnia część dla łatwe­go umy­cia. Wymia­ry: 15 x 8 x 14,5 cm.

 

 

wyko­rzy­stasz nie tyl­ko do odcie­ka­nia sztuć­ców i przy­bo­rów kuchen­nych, ale tak­że do ich prze­cho­wy­wa­nia czy serwowania
zdej­mo­wa­na spodnia część dla łatwe­go umycia