600 ml dwuścienny dzbanek na kawę i herbatę TERMO FRENCH PRESS

131.89 

SKU: FC31021 Kategoria:

Opis

600 ml FRENCH PRESS ter­micz­ny dzba­nek do kawy i her­ba­ty z dwu­ścien­ne­go szkła boro­krze­mo­we­go i sta­li nie­rdzew­nej. Wymia­ry: 14,5 x 9 x 17 cm (z pokryw­ką 20 cm).

ROZKOSZUJ SIĘ KAWĄ LUB HERBATĄ BEZ FUSÓW

Dwu­ścien­ny dzba­nek 600 ml

z boro­krze­mo­we­go szkła dwuściennego
podwój­na ścian­ka utrzy­ma ide­al­ną tem­pe­ra­tu­rę po dlo­uhou dobu
wyko­rzy­stasz do przy­go­to­wa­nia kawy, liścia­stych her­bat zio­ło­wych i kwit­ną­cych, lemoniad
nada­je się do zmy­war­ki, mikro­fa­lów­ki, lodówki

Pozwól sobie na jako­ścio­wą kawę w domu każ­de­go dnia!

po zapa­rze­niu oddzie­lisz her­ba­tę lub kawę sit­kiem fil­tru­ją­cym i możesz serwować

ŁATWE I SZYBKIE STOSOWANIE:
a) WSYPIESZ mie­lo­ną kawę, her­ba­tę liścia­stą lub zioła
b) ZALEJESZ gorą­cą wodą, nało­żysz gło­wi­cę french press i powo­li WCIŚNIESZ sit­ko do dna
c) GOTOWE poda­jesz prze­fil­tro­wa­ny napój bez fusów lub czę­sci her­ba­ty liściastej.…