46 cm NATURALNA DESKA z masywnego drewna bukowego GoEco®

56.90 

SKU: DA27102 Kategoria:

Opis

Natu­ral­na deska z masyw­ne­go drew­na buko­we­go, dzię­ki otwo­ro­wi moż­na zawiesić,grubość deski ok. 1,8 cm, nie­re­gu­lar­ny kształt, ok. 15 x 46 cm.Přírodní prkén­ko z masi­vního buko­vého dře­va, díky otvo­ru lze zavěsit, tlo­ušťka prkén­ka cca 1,8 cm, nepra­vi­del­ný tvar, cca š 15 x d 46 cm

 

Duża deska do wygod­ne­go kro­je­nia chle­ba, mię­sa, warzyw.…
Moż­na wyko­rzy­stać rów­nież jako deskę do serwowania.