KORKOWY PODGARNKOWNIK, podkładka pod gorące naczynia GoEco®

12.11 

SKU: DA26261 Kategoria:

Opis

Kor­ko­wy pod­garn­kow­nik, pod­kład­ka pod gorą­ce naczy­nia, zapo­bie­ga uszko­dze­niom powierzchni.Średnica 22,5 cm, gru­bość 1 cm.

 

 

Chcesz, żeby ład­nie to wyglą­da­ło u Cie­bie w domu na nakry­tym sto­le? Nawet kie­dy na stół zaser­wu­jesz gar­nek pełen dobro­ci lub imbryk gorą­cej herbaty?
Umiesz­cza­jąc je na pod­kład­ce kor­ko­wej nie tyl­ko uchro­nisz stół przed uszko­dze­niem, ale jed­no­cze­śnie będzie się to lepiej pre­zen­to­wa­ło niż kla­sycz­na deska do krojenia