Wymienna głowica ścierna do PIĘTOTARKI 1

15.37 

SKU: EL7795 Kategoria:

Opis

Wymien­na gło­wi­ca ścier­na do PIĘTOTARKI.
 

Sto­so­wa­nie głowicy
Ta gło­wi­ca prze­zna­czo­na jest do „star­sze­go” typu PIĘTOTARKI EL7794 w kolo­rach gre­en, pink i grey z naszej oferty.

 
Te gło­wi­ce wymien­ne są i będą dostęp­ne długotrwale.Możesz je zamó­wić w każ­dej chwi­li, w zależ­no­ści od aktu­al­nej potrze­by. Wymia­ry: 6 x 2,5 x 2,5 cm.