3 szt. wymienne końcówki do PIĘTOTARKI

30.81 

SKU: EL93813 Kategoria:

Opis

3 wymien­ne koń­ców­ki zapa­so­we do PIĘTOTARKI, zestaw 3 szt. ścier­nych wałecz­kó­wo róż­nym stop­niu ście­ral­no­ści (drob­ny, śred­ni, gru­by). Wymia­ry jed­nej gło­wi­cy: śred­ni­ca 2 cm, dłu­gość 5 cm.
 

3 stop­nie szorstkości

drob­ny
średni
gruby