20 szt. ściereczek, do zrobotyzowanego mopa

15.37 

SKU: EL8090 Kategoria:

Opis

Wymien­ne, jed­no­ra­zo­we, czysz­czą­ce  pod­kład­ki elek­tro­sta­tycz­ne­dla efek­tyw­ne­go zbie­ra­nia zanie­czysz­czeń. Śred­ni­ca pod­kład­ki 29 cm.