3 szt. zapasowe końcówki do FACE VACUUMIZER

10.49 

SKU: EL25932 Kategoria:

Opis

3 szt. zapa­so­we koń­ców­ki do próż­nio­we­go oczysz­cza­cza cery FACE VACUUMIZER
1x koń­ców­ka do bar­dzo sil­ne­go ssa­nia i więk­szych powierzch­ni, 1x koń­ców­ka do trud­niej dostęp­nych miejsc i 1x konów­ka do szcze­gó­ło­we­go oczysz­cza­nia porów.