Naczynie na kawę, do ciśnieniowego dzbanka MOKA

12.90 

SKU: EL25252 Kategoria:

Opis

Naczy­nie na kawę do dzban­ka ciśnie­nio­we­go MOKA. Wyko­na­no z nie­szko­dli­we­go dla zdro­wia aluminium.
Śred­ni­ca 7,5 cm, wyso­kość 7,8 cm.
To wypo­sa­że­nie może być uży­wa­ne wyłącz­nie jako część dzban­ka ciśnie­nio­we­go MOKA ESPRESSO. Sto­so­wa­nie z inny­mi urzą­dze­nia­mi lub w inny spo­sób nie jest możliwe.