Silikonowa uszczelka, do ciśnieniowego dzbanka MOKA

5.49 

SKU: EL25253 Kategoria:

Opis

Sili­ko­no­wa uszczel­ka do dzban­ka ciśnie­nio­we­go MOKA.
Śred­ni­ca zewnętrz­na 8 cm, wewnątrz ok 6 cm, sze­ro­kość uszczel­ki 1 cm.
To wypo­sa­że­nie może być uży­wa­ne wyłącz­nie jako część dzban­ka ciśnie­nio­we­go MOKA ESPRESSO. Sto­so­wa­nie z inny­mi urzą­dze­nia­mi lub w inny spo­sób nie jest możliwe.