2 szt. Turban do suszenia włosów

24.29 

SKU: DA5948 Kategoria:

Opis

Tur­ban do susze­nia wło­sów wyko­na­ny jest z wyso­kiej jako­ści ela­stycz­nej mikro­fi­bry o deli­kat­nej struk­tu­rze. Z tyłu guzik, trzy­ma­ją­cy turban.
7 razy więk­sze wchła­nia­nie wody niż kla­sycz­na bawełna!!!