3w1 Odżywka dla mężczyzn do włosów i brody FUTURE MEN

18.90 

SKU: FC0732 Kategoria:

Opis

Wybierz pie­lę­gna­cję, z któ­rą będziesz dosko­na­le sty­lo­wy i schlud­ny!  Seria ta ofe­ru­je wszyst­ko cze­go potrze­bu­jesz, abyś zawsze czuł się i wyglą­dał świetnie.

2w1 odżyw­ka dla męż­czyzn FUTURE MEN do wło­sów i bro­dy 250 ml

 
DO WŁOSÓW I BRODY:

zarost zmięk­nie i lepiej się uło­ży = nie będzie ster­czeć we wszyst­kie strony
zamiast olej­ku do brody
wło­sy lepiej się rozczesują
zawie­ra: kera­ty­nę, pan­te­nol, wyciąg z baweł­ny, eks­trak­ty roślin­ne, wita­mi­ny B5B6

Zawie­ra HIPOALERGICZNY ZAPACH.

 

Recy­kling

Opa­ko­wa­nia wyko­na­ne są z mate­ria­łów nada­ją­cych się do recy­klin­gu. Pro­si­my, po zuży­ciu każ­de­go pro­duk­tu, prze­każ ponow­nie pudeł­ko do kubła na sor­to­wa­ne odpa­dy, zgod­nie z sym­bo­la­mi na etykiecie.Dziękujemy, że i Ty myślisz o ochro­nie śro­do­wi­ska dla przy­szłych pokoleń.