TURBAN/CZAPKA z kokardą

22.68 

SKU: DA27793 Kategoria:

Opis

TURBAN/CZAPKA z kokard­ką do susze­nia mokrych wło­sów. Obwód ok. 38 – 62 cm, wyso­kość 21 cm.

 

Tur­ban suszy doty­kiem i oszczę­dza tym wło­sy w prze­ci­wień­stwie do suszar­ki, wchła­nia wodę szyb­ciej niż zwy­kły ręcznik
dosko­na­le dopa­su­je Ci się do gło­wy, jest lek­ki i nie tak obję­to­ścio­wy jak zwy­kły ręcznik
moż­na sto­so­wać do susze­nia wło­sów, far­bo­wa­nia, czysz­cze­nia twa­rzy lub jako ochro­nę przed słońcem

Szyb­ko­sch­ną­ce, mięk­kie mikrow­łók­no (85% PES, 15% PAD), nie mecha­ci się i nie gniecie.