2 szt. Turban do suszenia włosów

24.29 

SKU: DA4677 Kategoria:

Opis

Wyko­na­ny jest z wyso­kiej jako­ści ela­stycz­ne­go mikrow­łók­na o deli­kat­nej struk­tu­rze. Z tyłu guzik, słu­żą­cy do mocowania.
7 razy więk­sze wchła­nia­nie wody niż kla­sycz­na bawełna!!!