550 ml nierdzewny dzbanek na mleko z miarką

56.90 

SKU: DA27921 Kategoria:

Opis

550 ml dzba­nek na mle­ko z miar­ką. Wymia­ry: 13 x 9 x 11 cm.

Nie­rdzew­ny dzbanek

prak­tycz­na miarka
obję­tość 550 ml
wyko­rzy­stasz na zim­ne mle­ko i do spie­nie­nia gorą­ce­go mle­ka w ekspresie
wyso­kiej jako­ści wyko­na­nie ze sta­li nie­rdzew­nej szczot­ko­wa­nej i błyszczącej