Bambusowa okrągła szczotka z włosiem z włókna palmowego

12.90 

SKU: DA27313 Kategoria:

Opis

Bam­bu­so­wa okrą­gła szczot­ka z wło­siem z włók­na palmowego,do czysz­cze­nia i sprzą­ta­nia. Śred­ni­ca 4,8 cm (wło­sia 6 cm).

Bam­bu­so­we szczot­ki z natu­ral­nym wło­siem nada­ją się nie tyl­ko do mycia naczyń czy warzyw, ale uła­twią też utrzy­ma­nie całe­go domu.

 

Bar­dzo twar­de wło­sie z włók­na pal­mo­we­go dosko­na­le usu­nie rów­nież gru­be zanie­czysz­cze­nia i przypalenia.
Super tak­że do oczysz­cza­nia warzyw.