Bambusowa szczotka z wymienną głowicą i włosiem z włókna sizalowego

16.90 

SKU: DA27314 Kategoria:

Opis

Bam­bu­so­wa szczot­ka z wymien­ną gło­wi­cą i wło­siem z włók­na siza­lo­we­go, do naczy­ńi bie­żą­ce­go sprzą­ta­nia. Dłu­gość 22,5 cm, śred­ni­ca gło­wi­cy ok. 4,5 cm (wło­sia 5 cm), dłu­gość wło­sia ok. 2 cm.

Dzię­ki wymien­nej gło­wi­cy nie musisz kupo­wać zawsze nowej szczotki!

 

Łatwo usu­niesz róż­ne odpor­ne zanie­czysz­cze­nia i przy­pa­lo­ne jedze­nie z naczyń
Wło­sie zło­żo­ne do okrą­głe­go kształ­tu spra­wi, że pro­sto dosię­gniesz nawet do trud­no dostęp­nych zagięć naczyń.
Szczot­kę wyko­rzy­stasz też poza kuch­nią, na przy­kład do sprzą­ta­nia łazien­ki itp.