10 szt. EKOWOREK NA ŚMIECI, z kukurydzy, kompostowalny GoEco®

10.90 

SKU: DA27231 Kategoria:

Opis

10 szt. Eko­wo­rek na śmie­ci, z kuku­ry­dzy, 100% kom­po­sto­wal­ny, obję­tość 30 litrów, wymia­ry jed­ne­go 50 x 57 cm.
100% KOMPOSTOWALNE WORKI! WYKONANEKUKURYDZY, nie z two­rzy­wa sztucznego!
 

Eko­wor­ki do kosza na śmieci

wypro­du­ko­wa­ne z kuku­ry­dzy, nie z plastiku!
nadruk eko­lo­gicz­ną far­bą z soi
do 90 dni cał­ko­wi­cie roz­ło­żą się bez wpły­wy na środowisko
opa­ko­wa­nie wyko­na­ne jest z papie­ru nada­ją­ce­go się do recyklingu

 

wor­ki o pojem­no­ści 30 l, wymia­ry jed­ne­go 50 x 57 cm
łatwo ode­rwiesz je z rol­ki i wykorzystasz