Tekstylio-składacz do składania odzieży i tekstyliów

56.90 

SKU: DA2554 Kategoria:

Opis

Tek­sty­lio-skła­dacz: skła­da koszul­ki, koszu­le, swe­try, ręcz­ni­ki, pościel, obrusy…Materiał: polipropylen

3 pozio­my wyso­ko­ści do wybo­ru (moż­li­wość skła­da­nia odzie­ży róż­nej gru­bo­ści- dzia­ni­na, fro­ta, ręcz­ni­ki, swetry)
oszczę­dza Twój czas i miej­sce w sza­fie lub baga­żu podróżnym 🙂
zawsze ide­al­nie poskła­da­na odzież- jak nowo kupiona!

Wymia­ry: zło­żo­ny ok. 23,5 x 31, roz­ło­żo­ny ok. 68,5 x 57 cm.