Bambusowa szczotka z włosiem z włókien sizalowych i palmowych

18.90 

SKU: DA27311 Kategoria:

Opis

Bam­bu­so­va szczot­ka z wło­siem z włó­kien siza­lo­wych i palmowych,do czysz­cze­nia i sprzą­ta­nia, 13 x 5,5 x 4,5 cm.

Bam­bu­so­we szczot­ki z natu­ral­nym wło­siem nada­ją się nie tyl­ko do mycia naczyń czy warzyw, ale uła­twią też utrzy­ma­nie całe­go domu.

 

Ciem­ne- tward­sze wło­sie z włók­na pal­mo­we­go do usu­wa­nia grub­sze­go bru­du i zanieczyszczeń.
Jasne- mięk­sze wło­sie z siza­lu do deli­kat­ne­go czyszczenia.