3 szt. TRAVELLER bagażowy organizer na tekstylia

46.90 

SKU: FC9578 Kategoria:

Opis

Moż­na wyko­rzy­stać np. na bie­li­znę, skar­pe­ty, krawaty,ale tak­że na zło­żo­ne koszu­le i koszul­ki, czy na akce­so­ria kosmetyczne.
Orga­ni­zer baga­żo­wy zamy­ka­ny jest na zamek z dwo­ma suwakami.W gór­nej czę­ści jest z siat­ki dla lep­sze­go podglądu.Na rogu pętel­ka do zawie­sze­nia czy zamo­co­wa­nia w walizce.
Mate­riał 100% PES.
Wymia­ry: duży 38 x 29 x 9,5 cm,              śred­ni 31 x 25 x 9,5 cm,          mniej­szy 28 x 21 x 7 cm.