MĘSKAWICE, męskie rękawice robocze

8.86 

SKU: DA25914 Kategoria:

Opis

MĘSKAWICE, męskie, gumo­wa­na, anty­po­śli­zgo­wa, szorst­ka powierzch­nia na dło­niach i opusz­kach palców,elastyczny, oddy­cha­ją­cy mate­riał z dzia­ni­ny, ela­stycz­ny man­kiet. Mate­riał: guma, 100% PES. Dłu­gość ręka­wi­cy ok. 26 cm, sze­ro­kość ok. 12 cm. .

 

 

dzię­ki gumo­wa­nej powierzch­ni są odpor­ne na wil­goć, a deli­kat­na, oddy­cha­ją­ca dzia­ni­na zapew­nia kom­fort pod­czas noszenia
BEZSZWOWE WYKONANIE DLA WYGODNEGO NOSZENIA!
nada­ją się do prac ogro­do­wych i do pra­cy z glebą