GRABAWICE, rękawice robocze z 4 PAZURAMI z mocnego plastiku

14.90 

SKU: DA25911 Kategoria:

Opis

GRABAWICE ręka­wi­ce robo­cze z gumo­wa­ną powierzch­nią i ela­stycz­nym man­kie­tem, bezszwowe.Materiał: guma, nylon, two­rzy­wo sztucz­ne. Dłu­gość ręka­wi­cy ok. 23 cm (z pazu­ra­mi ok. 26 cm), sze­ro­kość ok. 12 cm.

 

4 PAZURY z moc­ne­go pla­sti­ku = super do gra­bie­nia ziemi!

 

Możesz z nimi wygod­nie sadzić, ryć, ple­wić i gra­bić = zastą­pią kil­ka narzędzi!
Dzię­ki gumo­wa­nej powierzch­ni są odpor­ne na wil­goć, a deli­kat­na, oddy­cha­ją­ca dzia­ni­na zapew­nia kom­fort pod­czas noszenia
BEZSZWOWE WYKONANIE DLA WYGODNEGO NOSZENIA!