OKULAROSZNUREK, sznurek do okularów

8.86 

SKU: DA23581 Kategoria:

Opis

Sznu­rek na oku­la­ry z gumo­wym moco­wa­niem, moż­na regu­lo­wać dłu­gość, łatwo przy­mo­co­wać do okularów.
Połą­cze­nie sznur­ka, pla­sti­ku i gumy.
Dłu­gość ok. 65 cm.

 

Gumo­we zakoń­cze­nie zapew­ni pew­ny chwyt

Pla­sti­ko­wa regu­la­cja długości.