Luksusowe etui do przechowywania zegarków

91.86 

SKU: FC19956 Kategoria:

Opis

Luk­su­so­we etui do prze­cho­wy­wa­nia zegar­ków o wyglą­dzie wyso­kiej jako­ści skó­ry z meta­lo­wym zapię­ciem na zatrzask, na zegar­ki i bran­so­let­ki, któ­re moż­na umie­ścić wokół mięk­kiej, wyj­mo­wa­nej podu­szecz­ki ze sztucz­ne­go aksa­mi­tu, wnę­trze rów­nież wyło­żo­ne sztucz­nym aksa­mi­tem. Pokry­wa z har­to­wa­nym szkłem przy­mo­co­wa­na saty­no­wą tasiem­ką. Połą­cze­nie drew­na i ekoskóry

 

 

Zapew­nia mnó­stwo miej­sca nie tyl­ko na Two­je zegar­ki, ale tak­że na bran­so­let­ki i łańcuszki.
Odpo­wied­nie dla kobiet i mężczyzn.

Wymia­ry: 30 x 11 x 8 cm.