DAMAWICE, damskie rękawice robocze

8.86 

SKU: DA25912 Kategoria:

Opis

DAMAWICE, dam­skie ręka­wi­ce, gumo­wa­na powierzch­nia, ela­stycz­ny man­kiet. Mate­riał: guma, Nylon.Długość ręka­wi­cy ok. 24 cm, sze­ro­kość ok. 11 cm.

 

dzię­ki gumo­wa­nej powierzch­ni są odpor­ne na wil­goć, a deli­kat­na, oddy­cha­ją­ca dzia­ni­na zapew­nia kom­fort pod­czas noszenia
BEZSZWOWE WYKONANIE DLA WYGODNEGO NOSZENIA!
nada­ją się do prac ogro­do­wych i do pra­cy z glebą