ODKŁACZACZ dwustronny przyrząd do usuwania włosów

15.37 

SKU: DA26051 Kategoria:

Opis

ODKŁACZACZ dwu­stron­ny przy­rząd do usu­wa­nia wło­sów z tek­sty­liów (z ciem­nych t‑shirtów, płasz­czy, spodni, pościeli).Wykonano z utwar­dzo­ne­go two­rzy­wa sztucz­ne­go. Wymia­ry: 5,5 x 2 x 25,5 cm.

 

Wyko­rzy­stasz go do odzie­ży, płasz­czy, mebli tapicerowanych,dywanów, podu­szek, fote­li samochodowych…