XL Worek próżniowy 110 x 70, wewnątrz z haczykem na wieszaki

24.29 

SKU: DA26421 Kategoria:

Opis

XL WOREK PRÓŻNIOWY z haczy­kiem, do ode­ssa­nia odku­rza­czem, ok. 110 x 70 cm.

 

PRAKTYCZNY HACZYK/WIESZAK do powie­sze­nia, wewnątrz dwa haczy­ki na wie­sza­ki z odzie­żą, kurt­ką czy  płaszczem.
Nada­je się do prze­cho­wy­wa­nia przed­mio­tów gaba­ry­to­wych w domu- koł­dry, kurt­ki zimo­we, kom­bi­ne­zo­ny dzie­cię­ce, koce i inne .…

Włóż rze­czy do wor­ka, zamknij suwa­kiem uszczel­nia­ją­cym i na koń­cu ode­ssaj powie­trze przez zawór odku­rza­czem. OPATENTOWANY spo­sób zamy­ka­nia dla lep­szej manipulacji.