3‑PIĘTROWY XXL BUCHTONOSZ, pojemnik na żywność

46.26 

SKU: DA19971 Kategoria:

Opis

3 PIĘTROWY XXL pojem­nik na żyw­nośc 3 x 3500 ml.Mocny pla­stik, nada­je się do zamra­żar­ki, lodów­ki i zmywarki.
 “Moż­na odłą­czyć jed­no lub dwa poziomy…”
Wymia­ry: 32 x 22 x 19,5 cm, wymia­ry wewnętrz­ne każ­de­go pozio­mu 30 x 21 x 6,5 cm.