3‑PIĘTROWY XXL BUCHTONOSZ, pojemnik na żywność

56.90 

SKU: DA19972 Kategoria:

Opis

3 pię­tro­wy pojem­nik XXL na żyw­ność 1 x 3500 ml + 2 x 2000 ml.Mocny pla­stik, nada­je się do zamra­żar­ki, lodów­ki i zmywarki.
 “Moż­na odłą­czyć jed­no lub dwa poziomy…”
Wymia­ry: 32 x 22 x 14,5 cm, wymia­ry wewnętrz­ne: 30 x 21 x 6,5 cm, naj­niż­sze­go pię­tra 30 x 21 x 4 cm.