JEDNOPIĘTROWY SILIBOX

24.29 

SKU: DA19861 Kategoria:

Opis

JEDNOPIĘTROWY SILIBOX 700 ml ze skła­da­nym widel­cem i roz­dzie­la­czem, prak­tycz­na prze­zro­czy­sta pokryw­ka z sili­ko­no­wą uszczel­ką i dwo­ma zamy­ka­ny­mi klip­sa­mi do zamocowania.
Wyko­na­ny z moc­ne­go two­rzy­wa sztucz­ne­go. Nada­je się do zmy­war­ki, mikro­fa­lów­ki (bez pokryw­ki) oraz lodów­ki i zamra­żar­ki. Wymia­ry cał­ko­wi­te: 16,5 x 12 x 7 cm.