2‑PIĘTROWY XXL BUCHTONOSZ, pojemnik na żywność

46.90 

SKU: DA89851 Kategoria:

Opis

2 PIĘTROWY PLASTIKOWY POJEMNIK na żyw­ność, obję­tość 2 x 3500 ml.
Wytrzy­ma­ły pla­stik, nada­je się do zmy­war­ki, zamra­żar­ki i lodów­ki. Poje­dyn­cze pię­tra moż­na­od­pi­nać lub doda­wać. Wymia­ry: 32 x 22 x 14 cm, wewnętrz­ny roz­miar jed­ne­ego pię­tra 30 x 21 x 6,5 cm.