Pojemnik, zielony

9.90 

SKU: DA83582 Kategoria:

Opis

Wyko­na­ny z wytrzy­ma­łe­go two­rzy­wa sztucz­ne­go do prze­cho­wy­wa­nia róż­nych rodza­jów żyw­no­ści. Nada­je się do lodó­wek, zamra­ża­rek, kuche­nek mikrofalowych.
Wymia­ry: dł.18 x szer. 15 x wys. 6 cm.
Pojem­nik ide­al­nie nada­ję się do prze­cho­wy­wa­nia prze­ką­sek np. w ple­ca­ku czy torebce.