120 cm WYCIOR, szczotka do odpływów i syfonów

24.29 

SKU: DA1292 Kategoria:

Opis

Na koń­cu prze­wo­du znaj­du­je się szczot­ka o śred­ni­cy ok. 4 cm.
Wymia­ry (dłu­gość prze­wo­du): 120 cm.