45 cm kosz do składowania z pokrywą na zawiasach WASH STATION

94.90 

SKU: DA31671 Kategoria:

Opis

Kosz do skła­do­wa­nia nie tyl­ko pra­nia z pokry­wą na zawia­sach, z boku otwo­ry dla łatwe­go prze­no­sze­nia, wyko­na­no z wytrzy­ma­łe­go two­rzy­wa sztucz­ne­go. Wymiary:43,5 x 34,5 x 45 cm.

Wyso­kość 45 cm:

prak­tycz­ny kosz nie tyl­ko na pra­nie z wie­kiem na zawiasach
z boku otwo­ry dla pro­ste­go przenoszenia
per­fo­ra­cja dla wentylacji
odpor­ny prze­ciw wil­go­ci, łatwo się czyści