SZPAROSZCZOTKA 3w1 szczotka do czyszczenia wąskich przestrzeni

8.86 

SKU: DA26573 Kategoria:

Opis

3w1 szczot­ka do czysz­cze­nia wąskich prze­strze­ni i fugz odchy­la­ną szczo­tecz­ką i skro­bacz­ką do usu­wa­nia grub­szych zabrudzeń.Wykonana z odpor­ne­go pla­sti­ku. Dłu­gość 19 cm, dłu­gość wło­sia ok. 2,7 cm.

 

odchy­la­na szczo­tecz­ka do czysz­cze­nia bar­dzo wąskich prze­strze­ni i skro­bacz­ka do usu­wa­nia grub­szych zabrudzeń